Październik 3, 2018

Ministerstwo o wsparciu dla kogeneracji

W trakcie wrześniowego Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach dyrektor departamentu elektroenergetyki i ciepłownictwa, Tomasz Świetlicki przedstawił założenia nowego modelu wsparcia kogeneracji.

Z początkiem przyszłego roku przestanie obowiązywać obecny mechanizm wsparcia. W związku z tym, 5 kwietnia opublikowano projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Jego celem jest ograniczenie generowania zanieczyszczeń do środowiska, likwidacja domowych palenisk oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej.
Zaproponowane rozwiązanie nie będzie obejmowała przedsiębiorstw posiadających swoje własne źródła na cele technologiczne. Jest przeznaczona wyłącznie dla podmiotów dostarczają ciepło do systemów ciepłowniczych i je sprzedają.

Na największe wsparcie mogą liczyć jednostki nowe lub te, które podjęły decyzję o modernizacji, z której „nie będą się już mogły wycofać” z progami 25 i 50 procent kosztów na nową jednostkę kogeneracyjną.
Aukcja dla nowych i zmodernizowanych mocy 1-50 MW zostanie przeprowadzona w formule „pay as bid”.
Wszystkie jednostki kogeneracyjne znajdą się w jednym koszyku, a 5 procent wolumenu będzie dostępne dla źródeł zagranicznych.
Podczas prekwalifikacji jednostek opalanych paliwami stałymi dopuszczalne będzie zakwalifikowanie źródeł węglowych, jednak tylko w ściśle określonych przypadkach – m.in., gdy wskaźnik emisji CO2 nie przekracza 450kg/MWh.

Partnerzy