Październik 25, 2018

Krzysztof Tchórzewski: cena energii musi być przystępna

Bardzo ważne jest zachowanie przystępności cenowej energii, która napędza gospodarczy rozwój Polski i stanowi o wzroście dobrobytu społecznego – mówi Krzysztof Tchórzewski, minister energii.

  • Polska staje przed kluczowym wyzwaniem – rozwojem sektora energetycznego w sposób gwarantujący pokrycie wzrastającego zapotrzebowania na energię, przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko – mówi Krzysztof Tchórzewski, minister energii.
  • Dodał, że takie stanowisko przedstawiciele Ministerstwa Energii prezentują również podczas prac Unii Europejskiej nad tworzeniem „Strategii długoterminowej dotyczącej redukcji gazów cieplarnianych do roku 2050”.
  • Uważamy, że redukcja emisji CO2 powinna dokonywać się stopniowo i z uwzględnieniem kosztów ekonomicznych i społecznych – powiedział Krzysztof Tchórzewski.

Ministerstwo Energii czynnie bierze udział w dyskusji i jest za przyjęciem umiarkowanego stanowiska
– Pomiędzy sektorem energii i gospodarką istnieje silne sprzężenie, także gdy mowa o modernizacji sektora energetycznego – zaznaczył Tchórzewski.

Rumunia i Polska chcą interwencji Komisji Europejskiej na rynku CO2

Minister poinformował, że resort wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców, lokalnych społeczności i końcowych odbiorców energii, m.in. wprowadzone rozwiązania dot. rynku mocy, wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji, stymulowanie rynku odnawialnych źródeł energii czy poprawę efektywności energetycznej.

Te działania uwolnią dodatkowe strumienie inwestycyjne w sektorze wytwarzania energii, co będzie zauważalne także w postaci impulsu rozwojowego dla całej polskiej gospodarki – zapewnił Tchórzewski.

Podkreślił, że wsparcie dla kogeneracji i rozwój sektora ciepłowniczego w Polsce to szansa i wyzwanie także dla samorządów.

– To od ich poziomu zaangażowania zależeć będzie skala rozwoju sieci ciepłowniczej i w efekcie skuteczność działań w zakresie walki z niską emisją – powiedział minister energii.

Zwrócił uwagę także na potrzebę rozbudowy systemów dystrybucji ciepła, która zwiększy jego dostępność dzięki możliwości przyłączenia znacznie większej ilości odbiorców ciepła systemowego.

Naszym podstawowym celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego, przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszeniu oddziaływania sektora energii na środowisko – powiedział Krzysztof Tchórzewski.

ME: W 2019 r. przeciętna rodzina nie zapłaci za prąd więcej niż teraz

Poinformował też, że działania w tych obszarach będą skierowane głównie na rozwój innowacji dla sektora energii. Dzięki nim istnieje szansa na poprawę bilansowania popytu i podaży na energię, zmniejszenie uzależnienia od importu paliw oraz wykorzystanie odpadów sektora i dla sektora energii.

Partnerzy