Kwiecień 29, 2011

Targi Energetyki Silesia Power Meeting oraz Targi Technologii, Wykorzystania Kabli i Przewodów w Przemyśle ExpoCABLE

Wykorzystania Kabli i Przewodów w Przemyśle ExpoCABLE 11 – 12 maja 2011 roku w Sosnowcu” Przedstawiciele sektora energetycznego wezmą udział w trzeciej edycji targów Silesia Power Meeting, która odbędzie się w dniach 11 – 12 maja 2011 w Centrum Targowo-Wystawienniczym Expo Silesia w Sosnowcu. Honorowego patronatu imprezie udzielili Jerzy Buzek i Waldemar Pawlak. W tym […] więcej
Marzec 14, 2011

CIEPŁO SIECIOWE : METODY PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI ORAZ ROZLICZANIA

CIEPŁO SIECIOWE : METODY PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI ORAZ ROZLICZANIA Ciepło sieciowe zwane inaczej systemowym. Jest to ciepło produkowane w dużych obiektach takich jak elektrociepłownie czy elektrownie, w postaci gorącej wody bądź pary wodnej, w technologii skojarzeniowej wraz z energią elektryczną. Ciepło sieciowe służy do ogrzewania pomieszczeń, ale za jego pomocą uzyskuje się również ciepłą wodę użytkową. „Należy pamiętać, iż […] więcej
Listopad 12, 2010

„Nowa strategia CEZ zakłada ograniczenie inwestycji”

Koncern CEZ realizuje nową strategię pt. „Nowa Wizja”, która zakłada m.in. ograniczenie inwestycji oraz wyjście grupy z niektórych krajów. – Realizujemy szeroko zakrojony program stabilizacji finansowej Grupy CEZ na okres poważnych zmian na rynku energii. Redukujemy nasz program inwestycyjny zgodnie z aktualnymi potrzebami i możliwościami Grupy CEZ. Z dużą stanowczością optymalizujemy funkcjonowanie wewnętrzne oraz strukturę kosztową […] więcej
Listopad 5, 2010

Konferencja CIEPŁO SIECIOWE – CIEPŁEM PRZYSZŁOŚCI

7 października w krakowskim hotelu Park Inn odbyła się konferencja pod nazwą „CIEPŁO SIECIOWE – CIEPŁEM PRZYSZŁOŚCI”, której organizatorem była Elektrownia Skawina. W ten sposób Elektrownia rozpoczęła działania zmierzające do rozszerzenia rynku odbiorców wytwarzanego w Skawinie ciepła sieciowego. Patronat honorowy nad konferencją objęli Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Adam […] więcej
Październik 27, 2010

„Opłaty za energie cieplną jeszcze prostsze?”

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna wprowadzono nowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf z tytułu zaopatrzenia w ciepło, które znacznie upraszczają procedury. Przedsiębiorstwa energetyczne ustalają taryfy z tytułu zaopatrzenia w ciepło według rodzaju wykonywanej działalności, odbiorcy i charakteru zapotrzebowania na ciepło. Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz szczegółowe zasady rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło są […] więcej
Październik 13, 2010

Ciepło w pułapce przepisów

Ciepłownictwo znalazło się w regulacyjnej pułapce zastawionej przez przepisy unijne i krajowe. Ratunkiem są inwestycje w ochronę środowiska, ale rentowność sektora jest tak niska, że wiele firm może im nie podołać. Z ciepła produkowanego w Polsce przez ciepłownie i elektrociepłownie korzysta około 15 mln osób, co oznacza, że ciepło systemowe pokrywa w Polsce około 47 […] więcej
Październik 3, 2010

Najtańsze ciepło jest na Mazowszu, najdroższe w Opolskiem

Mniej przedsiębiorstw, mniejsze zatrudnienie i większa efektywność – to najkrótszy opis sprawozdania dotyczącego rynku energii cieplnej w Polsce w 2009 r., przygotowanego przez Urząd Regulacji Energetyki. W 2009 r. liczba przedsiębiorstw posiadających koncesje prezesa URE na działalność związaną z zaopatrzeniem w ciepło zmniejszyła się o 4 proc. w stosunku do roku 2008 i aż o […] więcej
Październik 3, 2010

„Ciepło zdrożało średnio o 8,7 proc.”

Z najnowszych danych URE wynika, że w 2009 roku średnia cena ciepła sieciowego w Polsce wyniosła 35,45 zł za GJ i była wyższa o 8,7 proc. niż w 2008 roku. Licząc według cen średnich najdrożej za ciepło płacili mieszkańcy województwa opolskiego, a najtaniej mazowieckiego. Urząd Regulacji Energetyki opracowuje zebrane od firm dane dotyczące sytuacji na […] więcej
Październik 3, 2010

„Prywatyzacja państwowych firm ciepłowniczych na finiszu”

Ministerstwu Skarbu Państwa zostały do sprzedania już tylko trzy firmy ciepłownicze, w których ma 100 proc. udziałów, czyli ZE Bytom, EC Zabrze i PEC w Jastrzębiu Zdroju. Ministerstwo chce zakończyć prywatyzację ostatniej z tych firm na przełomie lat 2010/2011. Ministerstwo Skarbu Państwa ma w swoim portfelu akcje lub udziały już tylko siedmiu przedsiębiorstw ciepłowniczych, ale […] więcej
Październik 3, 2010

Zbliża się rozstrzygnięcie zasad przydziału CO2 dla ciepłownictwa

Ministerstwo Środowiska przewiduje, że prace nad określeniem zasad przydziału darmowych uprawnień do emisji CO2 dla ciepłownictwa po 2012 roku powinny zostać zakończone do końca 2010 roku. Na forum Unii Europejskiej trwają prace nad opracowaniem aktów wdrożeniowych do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE. W tym prace m.in. nad […] więcej
Październik 3, 2010

Jest projekt rozporządzenia ws. zasad kalkulacji taryf na ciepło

Ministerstwo Gospodarki udostępniło projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. Projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i społecznych Rozporządzenie stanowi realizację „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”. W jego zakres wchodzą zmiany mechanizmów regulacji poprzez wprowadzenie metod kształtowania cen ciepła z zastosowaniem cen referencyjnych oraz […] więcej
Październik 1, 2010

Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Kisielicach

Burmistrz Kisielic podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie na dofinansowanie rozbudowy sieci ciepłowniczej służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą. Jest to II etap, którym objętych zostanie dalszych 185 odbiorców objętych programem funkcjonalno – użytkowym. W projekcie przewidziana jest rozbudowa kotłowni opalanej biomasą o dalsze 3 MW. Projekt jest dofinansowany z […] więcej

Partnerzy