Wrzesień 26, 2010

Jak możesz wpłynąć na ograniczenie niskiej emisji?

  • Jeśli posiadasz piec grzewczy lub inne lokalne źródło ogrzewania, dowiedz się, jak podłączyć swoje mieszkanie do miejskiej sieci ciepłowniczej;
  • Jeśli często poruszasz się samochodem, rozważ możliwość poruszania się zbiorowymi środkami transportu.

Partnerzy