Wrzesień 26, 2019

Grupa CEZ partnerem Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach

W dniach 15-18 września br., w Międzyzdrojach odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń w branży ciepłowniczej, czyli Forum Ciepłowników Polskich, organizowane przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. W tym roku, jednym z partnerów strategicznych Forum była Grupa CEZ, reprezentowana przez spółki CEZ Skawina, CEZ Chorzów i Metrolog.

Tegorocznemu Forum, w którym wzięła rekordowa liczba ponad 650 uczestników, towarzyszyła idea przewodnia „Charakter lokalny – wymiar globalny’. W tematykę konferencji doskonale wpisał się panel merytoryczny Grupy CEZ w Polsce, w ramach którego zaproszeni eksperci: dr hab. inż., prof. PW Wojciech Bujalski, Marian Łyko – Prezes Zarządu MPEC SA w Krakowie, Janusz Mazur – Z-ca Dyrektora Biura ds. Sprzedaży i Obrotu Energią, Krakowski Holding Komunalny, Marek Jaglarz – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju, CEZ Skawina oraz Jacek Wojcieszyński – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny Metrolog, wskazywali na kierunki oraz rozwiązania będące częścią długofalowej strategii zrównoważonego rozwoju na rzecz czystego powietrza i efektywnych energetycznie miast i gmin. Dodatkowo, przedstawiciele CEZ Skawina, CEZ Chorzów i Metrolog omówili najlepsze praktyki i innowacyjne rozwiązania, które w ostatnich latach były realizowane w spółkach z Grupy CEZ w Polsce. Moderatorem debaty był Tomasz Surma, Z-ca Dyr. Ds. Regulacji, Rynku i Ochrony Środowiska CEZ Polska, który w dyskusji wykorzystał swoją unikatową wiedzę nt. regulacji i uwarunkowań rynkowych w obszarze kogeneracji, rozwoju ciepłownictwa i efektywności energetycznej.

Tradycyjnie także, w ramach Forum wręczone zostały jedne z najważniejszych wyróżnień w branży ciepłowniczej, czyli Laury Ciepłownictwa, przyznawane przedsiębiorstwom ciepłowniczym oraz osobom nimi zarządzającym. W gronie nagrodzonych Laurem „Zasłużony dla ciepłownictwa” znalazł się między innymi Pan Lech Wojcieszyński, Prezes Zarządu spółki Metrolog, będącej częścią Grupy CEZ w Polsce.

Forum Ciepłowników Polskich od ponad 20 lat tworzy unikalną przestrzeń do dyskusji o najważniejszych kwestiach związanych z sektorem ciepłowniczym. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele kadry zarządzającej i technicznej przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz firm związanych z sektorem ciepłowniczym. Do udziału w Forum zaproszeni zostali również parlamentarzyści, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Energii, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także przedstawiciele polskich i zagranicznych organizacji branżowych.


Partnerzy