Marzec 6, 2022

Fortum nie sprzedaje swoich elektrociepłowni w Polsce

Koncern Fortum nie sprzedaje polskich aktywów ciepłowniczych oraz segmentu detalicznej sprzedaży energii elektrycznej. W przeszłości tymi aktywami były zainteresowane PGE i PGNiG.

– W warunkach wysoce niestabilnego otoczenia rynkowego Fortum podjęło decyzję o zakończeniu przeglądów opcji strategicznych dla obszaru biznesowego Consumer Solutions (detaliczna sprzedaż energii elektrycznej) oraz dla polskich aktywów ciepłowniczych – poinformował fiński koncern.

Jak zapewniono, oba obszary biznesowe będą nadal rozwijane w ramach grupy Fortum.

Strategiczna dekarbonizacja 

Ponadto Fortum rozważy opcje dalszej dekarbonizacji polskich aktywów. Grupa Fortum zobowiązała się do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w swojej europejskiej produkcji energii elektrycznej i ciepła najpóźniej do 2035 roku.

Zgodnie ze swoją strategią Fortum stale dokonuje przeglądu, optymalizacji i rotacji swojego portfela biznesowego. W latach 2020-2021 Fortum przeprowadziło dezinwestycje na łączną kwotę 5,3 mld euro w obszarach niezwiązanych z podstawową działalnością. 

Segment Consumer Solutions prowadzi sprzedaż detaliczną energii elektrycznej i gazu w Finlandii, Norwegii, Szwecji, Polsce i Hiszpanii, w tym działalność w zakresie obsługi klienta i fakturowania. 

Fortum, z około 2,2 milionami klientów, jest największą firmą w krajach nordyckich zajmującą się – pod różnymi markami – sprzedażą detaliczną energii elektrycznej. Firma dostarcza energię elektryczną oraz powiązane usługi dodatkowe i cyfrowe, głównie klientom detalicznym i małym przedsiębiorstwom. W 2021 roku Consumer Solutions zatrudniało około 1180 pracowników.

Dywizja City Solutions prowadzi działalność ciepłowniczą w Polsce, Finlandii i Norwegii.

Dwie elektrociepłownie i sieci

W Polsce Fortum rozpoczęło działalność w roku 2003. Obecnie do grupy należą dwie elektrociepłownie wielopaliwowe: w Częstochowie (oddana w 2010 r.) i Zabrzu (oddana w 2018 r.). W roku 2019 te jednostki sprzedały łącznie 3,3 TWh ciepła oraz 0,6 TWh energii elektrycznej, osiągając wynik EBITDA na poziomie 43 mln euro.

Grupa Fortum jest odpowiedzialna za ok. 1 proc. produkcji energii elektrycznej w Polsce. 

Fortum jest także właścicielem ponad 800 kilometrów sieci ciepłowniczych, które dostarczają ciepło mieszkańcom Częstochowy, Płocka i Wrocławia.

W 2021 roku Fortum zatrudniało w Polsce około 290 pracowników w obszarze produkcji i dystrybucji ciepła.

W Finlandii Fortum posiada elektrociepłownię w Espoo oraz jest współwłaścicielem elektrociepłowni w Naantali. W Norwegii Fortum Oslo Varme, spółka Fortum i Miasta Oslo, jest największym dostawcą ciepła sieciowego w kraju.

PGE i PGNiG na horyzoncie

Przypomnijmy, że w październiku 2020 r. PGE i PGNiG informowały o złożeniu wstępnej, niewiążącej oferty nabycia udziałów w aktywach ciepłowniczych i chłodniczych Fortum w Polsce.

W grudniu 2021 r. PGNiG poinformowało jednak o rezygnacji ze współpracy z PGE w celu przejęcia polskich aktywów grupy Fortum. Wówczas PGE zadeklarowało dalsze zainteresowanie przejęciem tych aktywów. Ostatecznie PGE i Fortum nie porozumiały się co do warunków transakcji, stąd decyzja fińskiego koncernu o pozostawieniu aktywów ciepłowniczych.

Fortum to fiński koncern energetyczny, prowadzi działalność w blisko 40 krajach.

Akcje Fortum notowane są na giełdzie Nasdaq w Helsinkach, a akcje grupy zależnej Uniper na giełdzie we Frankfurcie

 

Źródło: wnp.pl

Partnerzy