Grudzień 5, 2019

Finał akcji „Podzielmy się ciepłem”

Już po raz 13. krakowskie organizacje pozarządowe otrzymają dofinansowanie do rachunków za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę w ramach akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”. W tym roku środki trafią do 29 organizacji, które odebrały dziś symboliczne czeki.


Celem akcji realizowanej od 2007 roku jest wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom potrzebującym w Krakowie, między innymi ubogim, niepełnosprawnym i dzieciom specjalnej troski. Wsparcie polega na sfinansowaniu zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanej z sieci ciepłowniczej Elektrociepłowni Kraków. Wartość tegorocznego wsparcia wyniesie 150 tys. zł, a przez trzynaście lat trwania akcji do organizacji non-profit trafiła kwota 1,45 mln zł.


Akcja społeczna „Podzielmy się Ciepłem” jest realizowana przez Gminę Miejską Kraków we współpracy z partnerami: PGE Energia Ciepła SA, CEZ Skawina SA, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej SA w Krakowie oraz Krakowskim Holdingiem Komunalnym SA w Krakowie. O darowiznę mogą wnioskować instytucje mające status organizacji pozarządowej, które zajmują się pomocą osobom potrzebującym, mają dostęp do miejskiej sieci ciepłowniczej i nie zalegają z płatnościami faktur za ciepło i ciepłą wodę. Powoływany każdego roku Komitet ds. akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem” opracowuje listę organizacji, które zgodnie z przyjętymi kryteriami mogą uzyskać dofinansowanie. W oparciu o tę listę prezydent miasta wskazuje krakowskie organizacje pozarządowe pomagające najuboższym, chorym i niepełnosprawnym.


Podczas uroczystego finału akcji organizacje pozarządowe zakwalifikowane do otrzymania wsparcia otrzymały symboliczne czeki. Wręczyli je Marzena Paszkot – pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa ds. rodziny oraz przedstawiciele darczyńców: Mariusz Michałek – dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła SA, Marian Łyko – prezes MPEC SA, Martin Hančar – prezes CEZ Skawina SA, Marcin Kandefer – członek zarządu KHK SA – Akcja „Podzielmy się ciepłem” jest swego rodzaju cegiełką, która organizacjom pozarządowym pozwala realizować więcej zadań. Dziękujemy darczyńcom – firmom wrażliwym na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, osób w kryzysie i osób niesamodzielnych. Ta inicjatywa pokazuje, jak można wzorcowo realizować ideę społecznej odpowiedzialności biznesu – mówiła podczas gali Marzena Paszkot, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa ds. rodziny.


źródło: krakow.pl

Partnerzy