Listopad 27, 2019

Erbud z umową na prace dla Tauron Ciepło w Tychach

Spółka Erbud Industry w konsorcjum z Erbudem 26 listopada 2019 r. podpisała umowę z Tauron Ciepło na budowę instalacji oczyszczania spalin oraz bloku rezerwowego w Zakładzie Wytwarzania Tychy. Kontrakt opiewa na kwotę 72,5 mln złotych.

Umowa obejmuje realizację półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BC 50, a także bloku rezerwowego WR-40 w tyskiej elektrociepłowni należącej do grupy Tauron.

Zgodnie z kontraktem, budowa potrwa 21 miesięcy, a więc do sierpnia 2021 roku.

Dla Erbud Industry kontrakt z Tauron Ciepło to kolejna umowa realizowana w związku z procesem modernizacji obiektów energetycznych w Polsce, polegającym na dostosowaniu ich do unijnych norm środowiskowych przyjętych w 2017 roku.

Erbud Industry realizuje projekty na terenie całej Polski. Główne obszary działalności spółki to projekty inżynieryjne, także w formule EPC, remonty i modernizacje obiektów energetycznych i przemysłowych.


źródło: wnp.pl

Partnerzy