Czerwiec 20, 2021

Elektrociepłownia na biogaz powstanie w Wielkopolsce

MDI Energia i Polska Grupa Biogazowa (PGB) zawarły umowę na budowę elektrociepłowni na biogaz rolniczy w miejscowości Wysoczka, w gminie Wysoka (powiat pilski), o mocy 0,999 MW.

Umowa została zawarta ze spółką PGB Energetyka 10 jako zamawiającym oraz spółką PGB Inwestycje jako koordynatorem. Obie spółki wchodzą w skład grupy kapitałowej Polskiej Grupy Biogazowej (PGB). 

Wartość umowy wynosi 15,03 mln zł netto.

Termin realizacji umowy wynosi 7 miesięcy.

Kontrakt ten jest efektem umowy ramowej, jaką MDI Energia 15 listopada 2018 roku podpisała z Polską Grupą Biogazową na realizację około 30 projektów biogazowych.

Pod koniec 2019 roku spółka rozpoczęła realizację pierwszych kontraktów biogazowych. W 2020 roku zakończona została ich budowa i zostały one oddane do użytkowania. Obecnie MDI Energia realizuje kolejne projekty.

W roku 2020 grupa MDI Energia miała przychody w wys. 259 mln zł – o 44 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk netto wzrósł ze 127 tys. zł w 2019 do 4,7 mln zł w 2020 r.

 

Źródło: wnp.pl

Partnerzy