Październik 16, 2023

EC Będzin sprzeda elektrociepłownię? Pojawiła się oferta

Grupa Altum chce kupić od giełdowej spółki EC Będzin S.A. 60 proc. udziałów w spółce Elektrociepłownia Będzin sp. z .o., czyli elektrociepłowni w Będzinie. Grupa Altum posiada 46,01 proc. akcji EC Będzin S.A. 

Zarząd EC Będzin S.A. poinformował, że 12 października 2023 r. otrzymał od Grupy Altum ofertę kupna 60 proc. udziałów w spółce Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o. za kwotę 19 mln zł. Obecnie EC Będzin S.A. posiada 100 proc. udziałów w Elektrociepłowni Będzin sp. z o.o.

Oferta ważna do końca października. To może być za krótki termin 

Oferta jest ważna do 31 października 2023 r. Zarząd EC Będzin S.A. sygnalizuje, że podjęcie decyzji może nie być możliwe w tym terminie. W takim przypadku rozważa skierowanie do oferenta wniosku o wydłużenie terminu, aby zapewnić, że wszystkie analizy i procedury zostaną przeprowadzone z należytą starannością i dokładnością. 

Zarząd EC Będzin S.A. wskazuje, że zamierza rozpocząć analizę oferty i potencjalnej transakcji, ale nie podjął jeszcze żadnej decyzji w tym zakresie. Jak podkreślono, oferta jest pierwszym elementem inicjującym proces rozmów pomiędzy EC Będzin S.A. a Grupą Altum w sprawie ewentualnej transakcji. 

– Jakakolwiek decyzja w tym zakresie zostanie poprzedzona niezbędnymi analizami oraz opiniami mającymi na celu potwierdzenie, że ewentualna transakcja będzie odbywała się na warunkach rynkowych. Naszym priorytetem jest zawsze stabilność i rozwój EC Będzin S.A. oraz interes akcjonariuszy spółki, dlatego wszystkie decyzje są podejmowane z największą starannością i uwzględnieniem długofalowego wpływu na naszą działalność – komentuje Marcin Chodkowski, prezes EC Będzin S.A. 

Wzajemne powiązania kapitałowe. Grupa Altum jest akcjonariuszem EC Będzin S.A.

Warto zaznaczyć, że Grupa Altum jest największym akcjonariuszem EC Będzin S.A., posiadającym 46,01 proc. jej akcji. Na początku października 2023 r. poinformowano, że Sławomir Wołyniec, dotychczasowy wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej EC Będzin SA oraz prezes spółki Grupa Altum, objął funkcję wiceprezesa do spraw handlu.

Jak wówczas informowano, decyzja o powołaniu Sławomira Wołyńca na stanowisko wiceprezesa ds. handlu w EC Będzin SA jest konsekwencją podjętej decyzji kierunkowej dot. przeniesienia całej działalności związanej z zakupami surowców energetycznych na potrzeby grupy do spółki.

Sławomir Wołyniec jednocześnie pełni funkcję prezesa spółki V-Project, zajmującej się m.in. handlem surowcami energetycznymi, w tym miałami węglowymi na potrzeby ciepłownictwa i energetyki zawodowej. 

EC Będzin S.A. to spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład grupy wchodzi EC Będzin sp. z o.o., czyli elektrociepłownia w Będzinie.

Elektrociepłownia Będzin dostarcza ciepło do miast Zagłębia Dąbrowskiego, czyli Czeladzi oraz Będzina i części Sosnowca. Głównym odbiorcą ciepła jest Tauron Ciepło. 

Grupa kapitałowa spółki EC Będzin S.A. w pierwszym półroczu 2023 osiągnęła blisko 168,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, notując 46,7 mln zł straty netto. To głównie efekt strat Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o., która ma problem z nieumorzonymi uprawnieniami do emisji CO2.

Biegły rewident nie wydał opinii z przeglądu sprawozdań finansowych, jednostkowego i skonsolidowanego EC Będzin S.A. za pierwsze półrocze 2023 wskazując, iż „przegląd nie wystarcza do uzyskania pewności, że wszystkie istotne kwestie, które zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione”. 

 

Źródło: wnp.pl

Partnerzy