Wrzesień 26, 2010

Czym jest niska emisja?

Niska emisja, zgodnie z powszechnie stosowaną definicją, to nic innego jak emisja do atmosfery produktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych. Głównymi źródłami niskiej emisji są transport oraz lokalne kotłownie i przydomowe piece grzewcze, w których spalany jest węgiel o niskich parametrach grzewczych i złej charakterystyce.

Podczas spalania węgla w idealnych warunkach, czyli przy nieograniczonym dostępie do tlenu, uzyskujemy dwutlenek węgla oraz energię. W przypadku niedoboru tlenu oraz w przypadku wykorzystania paliw o słabych parametrach, emitowane są dodatkowe szkodliwe substancje, które wpływają na powstawanie niskiej emisji:

  • tlenek węgla, zwany popularnie czadem,
  • tlenki siarki,
  • tlenki azotu,
  • metale ciężkie,
  • pył zawieszony,
  • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

Oprócz niskiej emisji, będącej wynikiem produkcji ciepła, wyróżniamy również emisję komunikacyjną.

Zanieczyszczenia zazwyczaj jest emitowana do poziomu 10 m nad ziemią, co wpływa na ich rozpowszechnianie w najbliższym otoczeniu.

Partnerzy