Wrzesień 26, 2010

Ciepło a ekologia

Przeciwdziałanie niskiej emisji, której jedną z przyczyn jest spalanie węgla w lokalnych kotłowniach węglowych i domowych piecach grzewczych, staje się coraz większym wyzwaniem dla gmin, powiatów i województw. W trosce nie tylko o środowisko naturalne, ale przede wszystkim o zdrowie mieszkańców, podejmowany jest szereg działań, mających na celu uświadomienie społeczeństwu, jakie korzyści dla nich samych i ich otoczenia niesie zastąpienie lokalnych kotłowni ciepłem pochodzącym z miejskich sieci ciepłowniczych.

Partnerzy