Styczeń 29, 2019

CEZ Skawina uczestnikiem I Forum „Czyste Niebo nad Krakowem – Jak daleko? Jak blisko?”

Podczas zorganizowanego w Krakowie I Forum „Czyste Niebo nad Krakowem – Jak daleko? Jak blisko?” naukowcy oraz samorządowcy zastanawiali się, jak rozwiązać problem smogu oraz poprawić jakość powietrza w mieście królów polskich. Jednym z partnerów wydarzenia była elektrownia CEZ Skawina.

Z problemem zanieczyszczonego powietrza boryka się wiele polskich miast, w tym Kraków. Uczestnicy zorganizowanego 14 stycznia w krakowskim teatrze im. Juliusza Słowackiego spotkania dyskutowali o tym, czy podejmowane przeciw smogowi działania są skuteczne oraz jakie aktywności warto byłoby wprowadzić w celu poprawy powietrza.

Spodziewane ograniczenie smogu

Podjęte przez samorząd działania w zakresie redukcji smogu zostały podsumowane przez dr Marka Bogackiego z katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska AGH. Według jego obliczeń na walkę z krakowskim smogiem wydano około 1,2 mld zł. Wybudowano nowe odcinki sieci ciepłowniczych, ocieplono wiele budynków i stworzono nowe ścieżki rowerowe. Zlikwidowane zostały również 22 tysiące kotłów węglowych, przy czym do likwidacji pozostało jeszcze 4 tysiące.

Paweł Ścigalski, pełnomocnik Prezydenta Krakowa, ocenił, że mieszkańcy miasta mogą spodziewać się poprawy jakości powietrza w długofalowej perspektywie, najwcześniej w ciągu kolejnych 2-3 lat. Ważnym i przełomowym momentem w kontekście walki z zanieczyszczeniem będzie całkowity zakaz spalania paliw stałych, który zacznie obowiązywać na terenie Krakowa od 1 września 2019 roku. Podczas spotkania pojawiły się również głosy, iż efekt prowadzonych aktywności na rzecz ograniczenia smogu będzie odczuwalny dopiero za 10-15 lat. Wiąże się on nie tylko z czynnościami realizowanymi na terenie Krakowa, ale również sąsiadującymi z miastem gminami.

CEZ Skawina na rzecz poprawy jakości powietrza

Głos w dyskusji zabrał również Dariusz Łapiński, Manager ds. Rozwoju Rynku Ciepła w CEZ Skawina, który wspomniał o działaniach elektrowni na rzecz czystego powietrza oraz inwestycjach związanych z ochroną środowiska, które realizuje jednostka. Produkcja ciepła w zawodowych źródłach musi spełniać wysokie standardy ekologiczne nakładane na wytwórców przez przepisy unijne i krajowe ochrony środowiska. W elektrowni na układzie wyprowadzania spalin montowane są urządzenia służące ograniczeniu ilości pyłów i szkodliwych związków powstających przy spalaniu. Wytwarzanie ciepła przez domowe instalacje jest mniej ekologiczne, gdyż przydomowe źrodła ciepła zwykle wypuszczają dym bezpośrednio do atmosfery.

Jak zaznaczył Dariusz Łapiński, CEZ Skawina nieustannie modernizuje zakład oraz udoskonala produkcję bezpiecznej i ekologicznej energii. Wśród działań mających na celu poprawę jakości powietrza ekspert wskazał m.in. budowę instalacji odazotowania spalin (DeNOx), którą CEZ Skawina planuje zakończyć do 2020 roku. Dostosuje ona elektrownię do najbardziej restrykcyjnych wymagań emisyjnych wynikających zarówno z Dyrektywy IED jak i konkluzji BREF/BAT, stawianych przez Unię Europejską dużym źródłom spalania paliw. Kluczowe zadanie instalacji będzie polegało na redukcji emitowanych do atmosfery tlenków azotu.

Zorganizowane spotkanie miało na celu umożliwienie wymiany poglądów przedstawicieli instytucji z różnych środowisk. Jak zaznaczają organizatorzy I Forum „Czyste Niebo nad Krakowem – Jak daleko? Jak blisko?”, czyste powietrze to jeden z podstawowych celów odpowiedzialności i działania człowieka, stąd tak ważne są działania podejmowane w związku z jego poprawą.

Partnerzy